top of page

Sülfür Kontrol Kimyasalı

Petrokok yakan işletmelerde oluşan proseste meydana bütün problemlerin gerçek kaynağı, petrokok içeriğindeki sülfür ve vanadyumdur. Bu nedenle, bir çimento tesisinin kullanabileceği miktardaki petrokok miktarının bir sınırı vardır ve bu yakıt karışımlarının sık sık değiştirilmesine yol açar, bu da genellikle yakıt maliyetlerini arttırır. Bu büyük sorunun üstesinden gelmek, petrokok yakıtı besleme oranını arttırabilmek ve yüksek kükürt içeren petrokokun verim düşmeden yanmasını sağlamak için, Sülfür Kontrol Kimyasalı kullanılır.

WhatsApp Image 2018-09-26 at 17.56.32.jp

Kömür ya da diğer yakıtların kullanımı ile karşılaştırıldığında, daha ekonomik olsa da, petrokok kullanımı, çimento fabrikası işletmecisi için bir takım zorluklar ortaya koymaktadır. Genellikle, daha ucuz petrokok daha yüksek bir kükürt içeriğine sahiptir ve bu sorunları daha da karmaşık hale getirir.

Yüksek oranda petrokok ve/veya yüksek sülfürlü petrokok kullanımı aşağıdaki gibi operasyonel sorunlara yol açar :

 • Düşük yanma verimi.

 • Stabil olmayan operasyon ve düşük döner fırın kapasitesi.

 • Alternatif yakıt kullanımında azalma.

 • Döner fırın ve ön ısıtıcıda oluşan daralmave tıkanmaların temizliği için plansız duruşlar.

 • Döner fırın intikal ve siklonlarda uzun ve riskli temizlik faaliyetleri.

 • Uzun temizlik süreleri sonucu intikalden hatalı soğuk hava girişi

 • Yüksek spesifik kalori ve yüksek yakıt sarfiyatı.

 • Döner fırın yüksek elektrik motor güç sarfı ve mekanik arıza risklerinin yükselmesi.

 • Siklonların ayırma veriminde düşme.

 

Yukarıda yazılmış olan temel verimsizliklere ilave olarak, bazı uzun vadede oluşan zararlar mevcuttur.

Sülfür Kontrol Kimyasalı kullanımı, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi operasyonel fayda sağlar:

 • Mevcut sarma ve kemerlerin özellikleri değiştirildiğinden, prosesteki malzeme akışı tarafından kolaylıkla süpürülür.

 • Yeni sarma ve kemerlerin oluşumu engellenir.

 • Tesis iyileştirilmiş işletme stabilitesinden faydalanır ve kullanılan ekipmanlar daha uzun ömürlü olur.

 • Daha az programlanmamış duruşlar daha uzun üretim sürelerine yol açar.

 • Fırın girişindeki ve siklonlardaki temizlik faaliyetleri daha kısa ve daha kolay olacaktır, böylece personelin yüksek riskli faaliyetlere maruz kalması en aza indirilir.

 • İşletme maksimum besleme kapasitesini korurken veya arttırırken yakıt karışımında daha yüksek miktarlarda yüksek kükürtlü petrokok kullanabilir. Kapasite artışına karşılık, ısı ve yakıt tasarrufu sağlananır.

 • O2 bakımından daha zengin bir atmosfer, alternatif yakıtların daha fazla kullanılmasına izin verir.

 • Klinker SO3 yüzde değerleri, yüksek kükürtlü petrokok ve bir kükürt kontrol ajanı kullanımıyla artar.

 • Artan besleme tonajına karşılık, SO2 emisyonları eski değerlerini korur veya biraz düşer.

bottom of page